Har du redan ett ID?

Logga in till Brf Kronhjulet - tryggt och säkert

Har du inget ID?

Skapa inloggning till Brf Kronhjulet - enkelt och gratis

Vad är det här?

Denna sida är ansluten till och drivs med hjälp av Socinets plattform.
När du har ett Socinet ID kan du använda det på alla Socinet-anslutna sidor. Läs merSophantering och källsortering

För miljöns skull är det viktigt att alla i föreningen hjälps åt att sortera sopor, dessutom minskar det föreningens kostnader för sophämtning.

Genom källsortering och återvinning utvinns användbar råvara och energi ur hushållets avfall. Detta ger stora miljövinster. Alla kan bidra till effektiv återvinning av material och energi genom att källsortera, det mesta av ditt hushållsavfall går att återvinna eller återanvända. Varje bostad är utrustad med kärl för källsortering av hushållsavfall under diskbänken.

Sopsug Avfallet lämnas i sopsugens nedkast för respektive fraktion, sopsugens nedkast finns på gården. Sopsugen har nedkast för 3 fraktioner, organiskt, restavfall och tidningar.

Hushållssopor och matavfall Hushållssopor är dina köks- och städsopor, dvs. det som hamnar i påsen under diskbänken, exempelvis dammsugarpåsar, kattsand, blöjor, tandborstar, etc. Det vill säga det som blir över när allt som kan sorteras för återvinning är bortplockat. Matavfall slänger du i en brun papperspåse under diskbänken som sedan slängs på anvisat ställe på utsidan av fastigheten. De bruna påsarna finner du i en behållare i respektive uppgångs källare.

Övrigt avfall Glas, pappersförpackningar, metallförpackningar, plastförpackningar och batterier lämnas på din närmaste återvinningsstation i området.

Grovsopor som till exempel möbler lämnas till någon av kommunens återvinningscentraler

Under ca en vecka, i samband med inflyttningen, kommer det att placeras en container avsedd för flyttavfall i området.

 

Brf Kronhjulet 
www.kronhjulet.se
JM - Hus att trivas i
www.jm.se